แถมจนเลือกไม่ถูก!! โปรโมชั่นคังเซน เคนโก เดือนเมษายน 2557
Promotion
โปรโมชั่นคังเซน เคนโก เดือนเมษายน 2557 มีโปรโมชั่นทั้งแบบทั่วประเทศและแบบแยกตามภาค ให้สมาชิกคังเซน เลือกซื้อเลือกรับกันไ
คังเซน โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ ถึง 31 ม.ค.57
Promotion
คังเซนโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ ถึง 31 ม.ค.57 สำหรับสมาชิกคังเซน เคนโก ทั้งแบบสมาชิกใช้สินค้าและนักธุรกิจคังเซน รับสินค้าแถ